Taxas de publicación dos anuncios

Na seguinte táboa móstrase o custo de publicación dos anuncios e de impresión da edición electrónica do BOPPO:

Pola inserción de anuncios:
Remisión só en soporte papel, por liña 3,10 euros
Remisión en soporte papel, electrónico ou informático, por liña 1,55 euros
Publicación urxente Recargo do 100 %
Pola impresión da edición electrónica do BOPPO:
En soporte informático, por cada folla 1,50 euros
En soporte papel, por cada folla 0,75 euros