Subscrición ó BOPPO

O BOPPO ofrece a posibilidade de subscribirse de forma gratuíta para recibir notificacións no correo electrónico automaticamente cando se publiquen anuncios de interese.

Para gozar destas vantaxes están dispoñibles as seguintes operacións:

Darse de alta no servizo de subscrición

Para iso deberá acceder á sección correspondente do portal do BOPPO e seleccionar os tipos de anuncios aos que se desexa subscribir indicando o seu correo electrónico. A subscrición deberá confirmarse a través dunha ligazón que recibirá na conta de correo electrónico especificada.

Modificar unha subscrición realizada previamente

Desde a mesma páxina na que se realiza a alta débese indicar o correo electrónico e seleccionar a opción de modificación. O sistema enviará un correo electrónico ao enderezo especificado, que conterá unha ligazón desde a que se poderán actualizar as tipoloxías de anuncios ás que desexa subscribirse.

Darse de baixa dunha subscrición

O funcionamento é similar ao de modificación da subscrición. Neste caso a ligazón enviada ao correo electrónico permitirá realizar directamente a baixa do servizo.

Subscrición ó BOPPO