(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 96

xoves 16 de maio de 2024 - Descargar sumario

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

Axencia Galega de Infraestruturas

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Dirección territorial de Pontevedra

SECCIÓN NON OFICIAL

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Dirección territorial de Pontevedra