(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 72

venres 12 de abril de 2024 - Descargar sumario

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal