(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 56

martes 21 de marzo de 2023 - Descargar sumario

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade