(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 232

luns 5 de decembro de 2022 - Descargar sumario

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

SECCIÓN NON OFICIAL