(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 149

venres 5 de agosto de 2022 - Descargar sumario

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

OUTRAS ENTIDADES