(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 236

martes 7 de decembro de 2021 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Axencia Galega de Infraestruturas

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

SECCIÓN NON OFICIAL

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

SECCIÓN NON OFICIAL