(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 125

xoves 2 de xullo de 2020 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

XUNTAS ELECTORAIS

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución

Xulgados do Social

SECCIÓN NON OFICIAL

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA