(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 104

martes 2 de xuño de 2020 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

XUNTAS ELECTORAIS

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Axencia Galega de Infraestruturas

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Xulgados do Social