(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 102

venres 29 de maio de 2020 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

XUNTAS ELECTORAIS

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Axencia Galega de Infraestruturas

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Xulgados do Social