(*) Sólo disponible en boletines a partir del 12 de diciembre de 2014

BOPPO número 54

lunes 18 de marzo de 2019 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

XUNTAS ELECTORAIS

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Xulgados do Social

SECCIÓN NON OFICIAL