(*) Sólo disponible en boletines a partir del 12 de diciembre de 2014

BOPPO número 120

martes 25 de junio de 2019 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Xulgados do Social

OUTRAS ENTIDADES