(*) Sólo disponible en boletines a partir del 12 de diciembre de 2014

BOPPO número 239

viernes 13 de diciembre de 2019 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal