(*) So disponible en boletíns a partir do 12 de decembro de 2014

BOPPO número 75

mércores 17 de abril de 2019 - Descargar sumario

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

XUNTAS ELECTORAIS

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

OUTRAS ENTIDADES

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Xulgados do Social

SECCIÓN NON OFICIAL